Op deze sectie van onze website willen wij u graag informeren over de ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) status van Stichting Vrije Lekpoort. Als een ANBI-erkende organisatie, voldoen wij aan de gestelde criteria van de Belastingdienst om als zodanig te worden aangemerkt.

Stichting Vrije Lekpoort streeft ernaar om een positieve maatschappelijke impact te hebben door het bevorderen van cultureel erfgoed en het ondersteunen van kunst en cultuur alsmede het organiseren van sociaal- maatschappelijke initatieven in de stad Vianen, gemeente Vijfheerenlanden. Onze ANBI-status geeft ons de mogelijkheid om giften, schenkingen en legaten op een fiscaal gunstige wijze te ontvangen en te beheren.

Via onze website publiceren wij diverse gegevens die van belang zijn voor zowel extern geïnteresseerden als voor de Belastingdienst. Op deze speciale ANBI-pagina treft u de volgende informatie aan:

  1. Naam en contactgegevens van Stichting Vrije Lekpoort.
  2. Onze doelstellingen en beleidsplan, waarin de specifieke activiteiten en projecten worden beschreven die wij nastreven om ons doel te bereiken.
  3. Een financieel overzicht, inclusief jaarrekening(en) en een verslag van onze uitgeoefende activiteiten.
  4. Namen en functies van de bestuurders.
  5. Beloningsbeleid van onze medewerkers en vrijwilligers.

Wij streven ernaar om deze gegevens actueel te houden en transparantie te bieden aan onze belanghebbenden en de Belastingdienst. Mocht u naar aanleiding van de verstrekte informatie nog verdere vragen hebben, dan staan wij u graag te woord. Zie daarvoor ook onze contact-pagina.

Wij danken u voor uw interesse in Stichting Vrije Lekpoort en uw ondersteuning van onze doelstellingen. Samen werken we aan het behoud en de bevordering van cultureel erfgoed door middel van het tot stand brengen van sociaal- maatschappelijke initiatieven die een historisch gebouw een moderne bestemming geven.