Missie

Stichting ‘Vrije Lekpoort’ zet zich in voor het behoud en profilering van de Viaanse Lekpoort als een historische en culturele pleisterplaats. De stichting functioneert op non profit basis en zorgt ervoor dat privé-personen en organisaties tijdelijk gebruik kunnen maken van de Lekpoort voor doeleinden die de gemeenschap van Vijfheerenlanden ten goede komen. Zo geeft de stichting vorm aan haar vrijstadgedachte, waarin de Lekpoort als inspirerende ontmoetingsplaats en als broeinest centraal staat.

Visie

Stichting ‘Vrije Lekpoort’ stimuleert en faciliteert het gebruik van de Viaanse Lekpoort voor sociaal maatschappelijke of culturele doeleinden. De Lekpoort is in de eerste plaats broedplaats voor vernieuwing en ontwikkeling van nieuwe initiatieven van bewoners. Het ontwikkelen van de ideeën hoeft niet te betekenen dat de activiteiten ook altijd in de Lekpoort plaatsvinden. Ook kan de Lekpoort ingezet voor bijvoorbeeld  tijdelijk gebruik als  vergader- of werkruimte, zolang het initiatieven zonder winstoogmerk zijn en voldoen aan de doelstelling. Een flexibele agenda biedt de mogelijkheid om vele verschillende initiatieven te herbergen.

Het stichtingsbestuur honoreert alleen aanvragen die bijdragen aan een hechter, duurzamer of aantrekkelijker Vianen en Vijfheerenlanden. De stichting geeft zo een eigentijdse invulling aan de vrijstadgedachte, waarin de verwelkoming van nieuwe ideeën en diversiteit centraal staat. Vanuit deze visie draagt stichting ‘Vrije Lekpoort’ ook actief bij aan een passende herbestemming van een beeldbepalend monument.

Het bestuur van stichting Vrije Lekpoort

Het bestuur van stichting Vrije Lekpoort bestaat uit:

Voorzitter: Otto Hansen
Secretaris: Cornelia den Oudsten
Penningmeester: Ortwin Pepermans

Het bestuur van Vrije Lekpoort bestaat uit:

Vlnr: Otto Hansen – Voorzitter
Rob van de Wiel – Raad van advies
Cornelia den Oudsten – Secretaris
Ortwin Pepermans – Penningmeester

Ondertekening van het vastgoedcontract met Linda de Wilde van de gemeente Vijfheerenlanden op 12-04-2022.

Vlnr: Ortwin Perpermans – Penningmeester
Linda de Wilde – Vastgoed gemeente VHL
Cornelia den Oudsten – Secretaris
Otto Hansen – Voorzitter

Contactformulier

Hieronder vindt u het contactformulier van stichting Vrije Lekpoort. U kunt hier uw gegevens achterlaten om u in te schrijven voor het gebruiken van een ruimte.

Wanneer u het contactformulier indient worden uw gegevens naar Vrije Lekpoort verstuurd.
U ontvangt dan een ontvangstbevestiging en de gebruiksvoorwaarden via het e-mail adres dat u heeft opgegeven.

Formulier aanvraag gebruik van de ruimte Vrije Lekpoort.
Hier kunt u uw vraag of verzoek toelichten