Stichting Vrije Lekpoort is er uiteindelijk voor en door de inwoners van de stad Vianen, groter de gemeente Vijfheerenlanden.

Het is dan ook onze missie en droom om samen met deze inwoners sociaal- maatschappelijke initiatieven te bedenken, initiëren en uiteindelijk te huisvesten in de Lekpoort. We doen ons best om, door openstelling van de Lekpoort en bijvoorbeeld verzending van onze e-mail nieuwsbrief, in een “constante dialoog” te blijven betreffende welke initiatieven er nodig zijn om verbinding te creëren, te inspireren en tot actie aan te zetten….maar….

Denkt u met ons mee…?

…dat is misschien niet voldoende om ook input te krijgen van alle inwoners over alle mogelijke ideeën die uiteindelijk tot uitvoering gebracht kunnen worden in de Lekpoort. Vandaar dat we op deze website ook een (digitale) ideeënbus hebben opgezet, waar inwoners en andere geïnteresseerden in onze stichting hun ideeën voor gebruik aan de Lekpoort aan ons kenbaar kunnen maken….denkt u met ons mee?

Hieronder vindt u onze (digitale) ideeënbus.

Ideeënbus.