Vrije Lekpoort verkrijgt ANBI- status.

Na veel bloed, zweet en tranen geïnvesteerd in de communicatie van de aanvraag is het stichting Vrije Lekpoort gelukt om per beschikking van de Belastingdienst de ANBI- status te verkrijgen. De ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)- status is een erkenning dat stichting Vrije Lekpoort zich op een dusdanige manier in de maatschappij opstelt en inspant dat er maatschappelijk nut vanuit gaat.

Omdat stichting Vrije Lekpoort zich primair inzet voor de missie van het initiëren (en huisvesten) van sociaal- maatschappelijke initiatieven en hiermee raakvlak heeft aangetoond te hebben met het welzijn van de bewoners van haar regio en hun initiatieven heeft zij per beschikking een ANBI- status verkregen op het gebied van welzijn. Het bestuur van Vrije Lekpoort ziet het verkrijgen van deze status als een erkenning voor haar inspanningen om de gemeente Vianen, groter gesteld de gemeente Vijfheerenlanden, te verrijken en haar inwoners met elkaar te verbinden. We zijn dan ook erg trots op dit resultaat!

Een speciale dank gaat uit naar een selecte groep vrijwilligers en geïnteresseerden om de stichting heen die zichzelf hebben ingespannen voor deze aanvraag door een referentie te schrijven die een rol heeft gespeeld in het aanvraagproces!