Officiële opening stichting Vrije Lekpoort op 7 januari 2023.

Graag nodigen wij u uit voor de officiële opening van stichting Vrije Lekpoort in Vianen.

Het is een bijzonder en gedenkwaardig moment dat een nieuwe toekomst van dit eeuwenoude gebouw inluidt. We zijn daar als stichting behoorlijk trots op.

Wij stellen ons als Stichting Vrije Lekpoort Vianen ten doel de Lekpoort aan de inwoners en gebruikers ter beschikking te stellen voor hun sociaal maatschappelijke initiatieven. Wij worden daartoe in de gelegenheid gesteld door de gemeente Vijfheerenlanden.

Programma

14.00 – 18.00 uur       Inspiratiemarkt met kraampjes

16.00 – 17.00 uur       Inspiratie Tafel

17.00 uur        Gouden sleutel moment en Nieuwjaarsborrel

Inspiratie Tafel

Thema: verbinding en gemeenschapsvorming door particuliere initiatieven.

We zijn heel blij dat het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente onze Vrije Lekpoort wil openen. En deelnemen aan de Inspiratie Tafel. Overige deelnemers komen van museum, ondernemers en inwoners Vianen, (Historische/Oranje/Toneel/Paarden) verenigingen, initiatiefnemers jongeren/Netwerk Salon. Een kleurrijk gezelschap, dat ook laat zien wat Vianen allemaal in de mars heeft.

Op ludieke (improvisatie theater) en inspirerende wijze worden onderwerpen aangedragen waarover men o.l.v. Hans van der Werff kan brainstormen. Basis is te vinden in thema’s uit verschillende gebieden: historie,  politiek,  cultuur,  kunst,  natuur,  klimaat,  levenservaringen,  samen leven en samen werken.