Netwerk Salon Lekpoort “Gesprek op voeten”. 

Voor deze vrijdag 3 maart staat er weer een Netwerk Salon Lekpoort in de agenda.

Gesprekskring “Jouw voetafdruk op onze aarde”. Wat is een ecologische voetafdruk en hoe verklein je deze? Neem jij je verantwoordelijk voor deze afdruk? Is het zinvol om hiermee bezig te zijn? Welke keuzes maak je? We spreken elkaar hierover in de vorm van ‘Een gesprek op voeten’.

Een gesprek op voeten is een gespreksvorm waarbij je al lopend door de ruimte met elkaar in gesprek gaat. 

Vrijdag 3 maart 16.00 – 18.00 uur. Vrije lekpoort te Vianen, buitenstad 1.
Voor info zie: www.vrijelekpoort.nl of bel: 06 13983203

Première ‘Requiem voor de Boogbrug’ bij Open Podium Vianen Lekpoort.

Op het programma van het maandelijkse Podium Vianen Lekpoort staat op zondag 12 februari een wel heel bijzonder muzikaal optreden gepland. Het voor die gelegenheid geformeerde Pont en Arc Ensemble verzorgt namelijk de eerste openbare uitvoering van het Requiem voor de Boogbrug in A-mineur voor althobo, cello en piano. Met dit muziekstuk won Job van de Groep uit Vianen een prijs in een wedstrijd (‘Challenge’), uitgeschreven door Rijkswaterstaat en het Stedelijk Museum Vianen. De Challenge was een onderdeel van de expositie, door het museum ingericht onder auspiciën van Rijkswaterstaat Midden Nederland in het kader van de ontmanteling en verwijdering (op 21 november 2021) van de oude boogbrug over de Lek. De 12 grote doeken van de tentoonstelling met daarop fotografie van de brug en informatie over de o.a. architectuur, geschiedenis (oorlog) en de beruchte files waren in de buitenlucht geplaatst, zowel aan de zijde van Vianen als in Vreeswijk. De expositie liep van september 2021 tot april 2022. Op één van de doeken werd opgeroepen een kunstwerk (foto, tekening, knutselwerk of muziekstuk) van de boogbrug te maken en in te sturen naar RWS MN.

Het trio dat het Requiem ten gehore brengt, bestaat uit Rob van de Wiel (althobo), Meike Jongejans (cello) en René Hofmeester (piano). De presentatie van het programma ‘Boogbrug’ wordt ingeleid door een vertoning van 3D foto’s en een toelichting.

Aanvang programma met foto’s, presentatie en Première ‘Requiem voor de Boogbrug stipt 15.00 uur. Aanmelden gewenst i.v.m. beperkte plaatsen. Wilt u komen? Van harte welkom!
Stuur een mail naar info@vrijelekpoort.nl en geef u op.

Zie ook de event- agenda op deze website.

Gratis entree, vrije gift. Voorstraat 2, info: 06 558 63 705

Aftrap Netwerk Salon Lekpoort.

Op vrijdagmiddag 20 januari is de aftrap geweest van de Netwerk Salon Lekpoort. Deze serie van 2 wekelijkse thema gedreven gespreks- en netwerkavonden zal vanaf nu doorlopend om de week op de vrijdagmiddag te bezoeken zijn in de Lekpoort voor iedereen die geïnteresseerd is.

Om 16:00 uur begon de Netwerk Salon Lekpoort met een warm welkom door initiatiefneemster Iris Gillissen die alle deelnemers welkom heette in de Lekpoort. Na een korte voorstelronde van alle aanwezigen stond de sessie in het teken van het maken van een vision board. Gedurende de 2 uur van de Netwerk Salon Lekpoort hebben alle aanwezigen op hun eigen vision board hun wensen voor… en hun toekomstdromen voor 2023 zowel visueel als in tekst helder gevisualiseerd. Een erg creatief en leuk proces, waar de deelnemers met genoegen op terugkijken!

Zien we u ook bij de Netwerk Salon Lekpoort?

De Netwerk Salon Lekpoort is gratis te bezoeken en wordt facultatief afgesloten met een borreltje achteraf. Zie voor meer informatie over de serie van Netwerk Salon Lekpoort deze website of onze Instagram pagina.

De volgende sessie van de Netwerk Salon Lekpoort zal in het teken staan van het onderwerp:

Workshop Zelfportret maken met video – Reza Allamehzadeh

3 maart 2023 16.00 – 18.00 in de Vrije Lekpoort te Vianen

Maak een zelfportret met video voor een van je (social media) accounts, LinkedIn of eigen gebruik.

Na afloop van de workshop hebben de deelnemers – naast veel kennis over film-maken – een zelfportret in film voor CV of voor privé. Deelnemers vanaf 18 jaar welkom.

Docent is Viaans/Iraans professioneel filmmaker Reza Allamehzadeh. In Iran houdt Reza Allamehzadeh zich al bezig met het maken van films. Na zijn pensionering is hij in Vianen gaan wonen. In zijn vrije tijd wil hij graag wat voor deze gemeente betekenen op zijn vakgebied.

Geslaagde officiële opening en nieuwjaarsreceptie Vrije Lekpoort.

Na dagen/weken van voorbereidingen was het op zaterdag 7 januari dan zover, stichting Vrije Lekpoort is officieel geopend!

In het bijzijn van vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties heeft wethouder van gemeente Vijfheerenlanden Joop van Montfoort de sleutel van de stichting symbolisch overhandigd gekregen en heeft voorzitter van Vrije Lekpoort Otto Hansen het logo van de stichting uitgevoerd in staal voor het publiek onthuld. De middag startte om 14:00 uur met de openstelling van de Lekpoort en een daarin opgebouwde informatiemarkt voor geïnteresseerden. Deze “inspiratiemarkt” liep tot 16:00 uur onder flinke belangstelling door, waarna er een sprekersgedeelte met thema(‘s) volgde.

In dit sprekersgedeelte hebben vertegenwoordigers uit onder meer cultuur (o.a.. Werner van den Belt, conservator van het Stedelijk Museum Vianen en speciale gast Iraans- Nederlands schrijver Kader Abdolah), gemeente Vijfheerenlanden, deskundigen op het gebied van milieu en energie en verbinders in de maatschappij (waaronder ds. Yasmin Hsu, predikante PKN Vianen) hun verhaal en visie gehouden met betrekking tot het hoofdthema “verbinding”. Speciale gast die de diverse sprekers met elkaar verbond was moderator Hans van der Werff. De diverse sub- thema’s van de dag (uitgaan van eigen kracht, energie en afval, jeugdwerk en “historie van…”) werden ludiek aan elkaar verbonden en geacteerd door improvisatietheater “GO”.

Het bestuur van de stichting heeft in een korte toespraak aan het einde van de avond de “waarmakers” van het eerste uur bedankt voor het zetten van de eerste stappen tot oprichting van de stichting en alle betrokkenen die deze feestelijke opening en nieuwjaarsreceptie mogelijk hebben gemaakt. Hierna hebben diverse genodigden van de dag kunnen nagenieten met een hapje en een drankje tijdens de door de stichting georganiseerde nieuwjaarsreceptie.

Het voltallige vrijwilligersteam van stichting Vrije Lekpoort wil bij deze alle bezoekers en geïnteresseerden van deze dag bedanken voor hun komst naar de Lekpoort en kijkt uit naar een initiatiefrijke toekomst in verbinding met elkaar!

Cursusreeks “film maken” van start gegaan!

Op donderdag 1 september is in de Lekpoort de gratis cursusreeks “film maken” van start gegaan. 9 jongeren hebben zich opgegeven om in de aankomende 6 weken alles te leren over film maken, van het schrijven van een script tot het maken van een storyboard, van het opdoen van kennis van lenzen to het editen van geschoten beeldmateriaal. De cursustijden zijn op de donderdagavonden van 19:00 – 20:30 uur.

Tijdens de eerste les heeft Otto Hansen, voorzitter van Vrije Lekpoort, de jongeren welkom geheten in de Lekpoort en kort iets verteld over de locatie, de stichting en de missie die deze zichzelf heeft gesteld. Al gauw konden de jongeren alles horen over lenzen theorie van de film docent Reza Allamehzadeh. In de komende weken zullen er nog veel mooie film momenten volgen, helemaal wanneer de deelnemers van de cursus hun verhaal beginnen uit te werken en hun creativiteit moeten zullen tonen en bezig gaan met filmen en editen.

Stichting Vrije Lekpoort is erg blij met de samenwerking met vrijwillig film- docent Reza Allamehzadeh en zou hem ook via deze weg willen bedanken voor zijn geweldige inzet voor de regio Vijfheerenlanden en Vianen in het bijzonder!

Heb jij interesse om mee te doen met een mogelijk volgende cursus- reeks filmmaken of ken je iemand met die interesse? Geef jezelf of hem/haar dan op via het aanmeldformulier hieronder.

Vrije Lekpoort verkrijgt ANBI- status.

Na veel bloed, zweet en tranen geïnvesteerd in de communicatie van de aanvraag is het stichting Vrije Lekpoort gelukt om per beschikking van de Belastingdienst de ANBI- status te verkrijgen. De ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)- status is een erkenning dat stichting Vrije Lekpoort zich op een dusdanige manier in de maatschappij opstelt en inspant dat er maatschappelijk nut vanuit gaat.

Omdat stichting Vrije Lekpoort zich primair inzet voor de missie van het initiëren (en huisvesten) van sociaal- maatschappelijke initiatieven en hiermee raakvlak heeft aangetoond te hebben met het welzijn van de bewoners van haar regio en hun initiatieven heeft zij per beschikking een ANBI- status verkregen op het gebied van welzijn. Het bestuur van Vrije Lekpoort ziet het verkrijgen van deze status als een erkenning voor haar inspanningen om de gemeente Vianen, groter gesteld de gemeente Vijfheerenlanden, te verrijken en haar inwoners met elkaar te verbinden. We zijn dan ook erg trots op dit resultaat!

Een speciale dank gaat uit naar een selecte groep vrijwilligers en geïnteresseerden om de stichting heen die zichzelf hebben ingespannen voor deze aanvraag door een referentie te schrijven die een rol heeft gespeeld in het aanvraagproces!