Geslaagde officiële opening en nieuwjaarsreceptie Vrije Lekpoort.

Na dagen/weken van voorbereidingen was het op zaterdag 7 januari dan zover, stichting Vrije Lekpoort is officieel geopend!

In het bijzijn van vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties heeft wethouder van gemeente Vijfheerenlanden Joop van Montfoort de sleutel van de stichting symbolisch overhandigd gekregen en heeft voorzitter van Vrije Lekpoort Otto Hansen het logo van de stichting uitgevoerd in staal voor het publiek onthuld. De middag startte om 14:00 uur met de openstelling van de Lekpoort en een daarin opgebouwde informatiemarkt voor geïnteresseerden. Deze “inspiratiemarkt” liep tot 16:00 uur onder flinke belangstelling door, waarna er een sprekersgedeelte met thema(‘s) volgde.

In dit sprekersgedeelte hebben vertegenwoordigers uit onder meer cultuur (o.a.. Werner van den Belt, conservator van het Stedelijk Museum Vianen en speciale gast Iraans- Nederlands schrijver Kader Abdolah), gemeente Vijfheerenlanden, deskundigen op het gebied van milieu en energie en verbinders in de maatschappij (waaronder ds. Yasmin Hsu, predikante PKN Vianen) hun verhaal en visie gehouden met betrekking tot het hoofdthema “verbinding”. Speciale gast die de diverse sprekers met elkaar verbond was moderator Hans van der Werff. De diverse sub- thema’s van de dag (uitgaan van eigen kracht, energie en afval, jeugdwerk en “historie van…”) werden ludiek aan elkaar verbonden en geacteerd door improvisatietheater “GO”.

Het bestuur van de stichting heeft in een korte toespraak aan het einde van de avond de “waarmakers” van het eerste uur bedankt voor het zetten van de eerste stappen tot oprichting van de stichting en alle betrokkenen die deze feestelijke opening en nieuwjaarsreceptie mogelijk hebben gemaakt. Hierna hebben diverse genodigden van de dag kunnen nagenieten met een hapje en een drankje tijdens de door de stichting georganiseerde nieuwjaarsreceptie.

Het voltallige vrijwilligersteam van stichting Vrije Lekpoort wil bij deze alle bezoekers en geïnteresseerden van deze dag bedanken voor hun komst naar de Lekpoort en kijkt uit naar een initiatiefrijke toekomst in verbinding met elkaar!

Officiële opening stichting Vrije Lekpoort op 7 januari 2023.

Graag nodigen wij u uit voor de officiële opening van stichting Vrije Lekpoort in Vianen.

Het is een bijzonder en gedenkwaardig moment dat een nieuwe toekomst van dit eeuwenoude gebouw inluidt. We zijn daar als stichting behoorlijk trots op.

Wij stellen ons als Stichting Vrije Lekpoort Vianen ten doel de Lekpoort aan de inwoners en gebruikers ter beschikking te stellen voor hun sociaal maatschappelijke initiatieven. Wij worden daartoe in de gelegenheid gesteld door de gemeente Vijfheerenlanden.

Programma

14.00 – 18.00 uur       Inspiratiemarkt met kraampjes

16.00 – 17.00 uur       Inspiratie Tafel

17.00 uur        Gouden sleutel moment en Nieuwjaarsborrel

Inspiratie Tafel

Thema: verbinding en gemeenschapsvorming door particuliere initiatieven.

We zijn heel blij dat het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente onze Vrije Lekpoort wil openen. En deelnemen aan de Inspiratie Tafel. Overige deelnemers komen van museum, ondernemers en inwoners Vianen, (Historische/Oranje/Toneel/Paarden) verenigingen, initiatiefnemers jongeren/Netwerk Salon. Een kleurrijk gezelschap, dat ook laat zien wat Vianen allemaal in de mars heeft.

Op ludieke (improvisatie theater) en inspirerende wijze worden onderwerpen aangedragen waarover men o.l.v. Hans van der Werff kan brainstormen. Basis is te vinden in thema’s uit verschillende gebieden: historie,  politiek,  cultuur,  kunst,  natuur,  klimaat,  levenservaringen,  samen leven en samen werken.

Expositie “City Life, de erfenis van Mondriaan” feestelijk geopend in de Lekpoort!

Op vrijdag 11 november is de tweede kunst- expositie die Vrije Lekpoort organiseert in samenwerking met het Stedelijk Museum Vianen feestelijk geopend in de Lekpoort.

Onder het genot van een hapje en een drankje en met gitaarmuziek op de achtergrond konden de belangstellenden (waaronder ook de wethouder op het gebied van cultuur van de gemeente Vijfheerenlanden, John van der Velden) alvast kennis nemen van en genieten van de werken die tot en met 5 maart 2023 in de Lekpoort zullen hangen. Aanwezig op de avond was ook de conservator van het Stedelijk Museum Vianen, Werner van den Belt om een korte toelichting te geven op de gedachte achter de verschillende werken die de komende maanden in de Lekpoort te zien zullen zijn.

Aan het woord is conservator van het Stedelijk Museum Vianen, Werner van den Belt.

Het bestuur van stichting Vrije Lekpoort en al haar vrijwilligers zijn erg blij dat er een tweede expositie georganiseerd wordt in samenwerking met het Stedelijk Museum Vianen en is trots om zich door middel van deze expositie in te zetten voor de cultuur- agenda van Vianen, gemeente Vijfheerenlanden.


Openingstijden van de Lekpoort:

De kunst- expositie “City Life, de erfenis van Mondriaan” zal in de Lekpoort voor het publiek te zien zijn van 12 november 2022 t/m 5 maart 2023. Gedurende deze tijd zal de Lekpoort elk weekend open zijn op zaterdagen van 11:00 – 17:00 uur en op zondagen van 12:00 – 16:00 uur.

Entree in de Lekpoort voor bezoekers is gratis, ook is geen vertoon van een Museumkaart benodigd.
Zie voor meer informatie ook de pagina van het event op deze website.