Geslaagde officiële opening en nieuwjaarsreceptie Vrije Lekpoort.

Na dagen/weken van voorbereidingen was het op zaterdag 7 januari dan zover, stichting Vrije Lekpoort is officieel geopend!

In het bijzijn van vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties heeft wethouder van gemeente Vijfheerenlanden Joop van Montfoort de sleutel van de stichting symbolisch overhandigd gekregen en heeft voorzitter van Vrije Lekpoort Otto Hansen het logo van de stichting uitgevoerd in staal voor het publiek onthuld. De middag startte om 14:00 uur met de openstelling van de Lekpoort en een daarin opgebouwde informatiemarkt voor geïnteresseerden. Deze “inspiratiemarkt” liep tot 16:00 uur onder flinke belangstelling door, waarna er een sprekersgedeelte met thema(‘s) volgde.

In dit sprekersgedeelte hebben vertegenwoordigers uit onder meer cultuur (o.a.. Werner van den Belt, conservator van het Stedelijk Museum Vianen en speciale gast Iraans- Nederlands schrijver Kader Abdolah), gemeente Vijfheerenlanden, deskundigen op het gebied van milieu en energie en verbinders in de maatschappij (waaronder ds. Yasmin Hsu, predikante PKN Vianen) hun verhaal en visie gehouden met betrekking tot het hoofdthema “verbinding”. Speciale gast die de diverse sprekers met elkaar verbond was moderator Hans van der Werff. De diverse sub- thema’s van de dag (uitgaan van eigen kracht, energie en afval, jeugdwerk en “historie van…”) werden ludiek aan elkaar verbonden en geacteerd door improvisatietheater “GO”.

Het bestuur van de stichting heeft in een korte toespraak aan het einde van de avond de “waarmakers” van het eerste uur bedankt voor het zetten van de eerste stappen tot oprichting van de stichting en alle betrokkenen die deze feestelijke opening en nieuwjaarsreceptie mogelijk hebben gemaakt. Hierna hebben diverse genodigden van de dag kunnen nagenieten met een hapje en een drankje tijdens de door de stichting georganiseerde nieuwjaarsreceptie.

Het voltallige vrijwilligersteam van stichting Vrije Lekpoort wil bij deze alle bezoekers en geïnteresseerden van deze dag bedanken voor hun komst naar de Lekpoort en kijkt uit naar een initiatiefrijke toekomst in verbinding met elkaar!